Bostadsrättsföreningen Heden

Dalarnas län

Information

I Dalarnas län så finns Bostadsrättsföreningen Heden. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Rättvik här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Heden tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Dalarnas län. Rättvik jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Dalarnas län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Heden är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716456-4739.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Bostadsrättsföreningen Heden är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Heden så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Sandin, Anders Per Eje som är född 1952 och har titeln Suppleant . Svensson, Per Dan Ulrik som är född 1956 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eko- nomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.