Bostadsrättsföreningen Bellbo

Dalarnas län

Information

Bostadsrättsföreningen Bellbo hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Rättvik som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bellbo finns. I Rättvik så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Dalarnas län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bellbo tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket Bostadsrättsföreningen Bellbo har haft sedan 1994-01-01. Bostadsrättsföreningen Bellbo har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bellbo så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Rättvik arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Bellbo har idag 783200-0058 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bellbo

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eko- nomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostads- rättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Bellbo så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Beijnes, Paul Franciscus Maria som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Börjes, Olle som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Maj-Britt Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén, Annette Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Udd, Inga-Lill Marianne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Blom, Mats Börje som är född 1953 och har titeln SuppleantEriksson, Kurt Roland som är född 1939 och har titeln Suppleant, .