HSB:s Bostadsrättsförening Kaplanen i Rättvik

Dalarnas län

Information

I Dalarnas län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Kaplanen i Rättvik. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Rättvik här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Kaplanen i Rättvik tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Dalarnas län. Rättvik jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Dalarnas län gör att bolag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Kaplanen i Rättvik är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 783200-1379.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 023-765700.

HSB:s Bostadsrättsförening Kaplanen i Rättvik är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I HSB:s Bostadsrättsförening Kaplanen i Rättvik så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.