Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1

Dalarnas län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 är ett företag som finns i Rättvik. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bergman, Maj Lisbet som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Källs, Siv Ingrid Louise som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wolf, Siv Elisabeth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhman, Sven Olov som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerblom, Britt Ingegerd som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Brunell, Bengt Lennart som är född 1932 och har titeln SuppleantHedman, Pär Erik som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lundin, Ulla-Carin som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 på telefon 023-63812.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter dör permanent boende om inte annat särkskilt avtalats, och i förekomande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 är ett av många företag som finns i Dalarnas län och Rättvik arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Rättvikshus nr 1 har 783200-2377 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Dalarnas län.