HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik

Dalarnas län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Rättvik så är HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Dalarnas län så finns det ännu fler.

Rättvik arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Rättvik och i Dalarnas län. Redan 1974-11-21 så skapades HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik och verksamheten är har ej F-skattsedel.

783200-4282 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Rättvik.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik och det finns många verksamheter som är i Dalarnas län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik så går det att nå dem via telefon på 023-765700 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Anna-Lena Therese -Halvars, Marie Elisabeth -Klasson, Torsten Gunnar -Wadström, Anna Helena Margareta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Löparen i Rättvik är Andersson, Anna-Lena Therese som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Backlund, Anna-Britta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Halvars, Marie Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Klasson, Torsten Gunnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Klefbeck, Rolf Göran Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Wadström, Anna Helena Margareta som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotBurtus, Olov Arvid som är född 1942 och har titeln Suppleant, Saarela, Osmo Juhani som är född 1958 och har titeln Suppleant, Åström, Eskil Peter som är född 1945 och har titeln Suppleant.