HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik

Dalarnas län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Rättvik som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik finns. I Rättvik så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Dalarnas län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik så kan ni göra det genom att skicka er post till Jarlv. 8 C, 795 33, Rättvik men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 023-765580.

Rättvik arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik har idag 784400-3306 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsberg, Sven Erik Sören -Rückert, Britta Annika -Tarander, Stig Yngve -Viklund, Anders Lennart är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

I HSB:s Bostadsrättsförening Nyåkern i Rättvik så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rückert, Britta Annika som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsberg, Sven Erik Sören som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Embretsen, Märta Lena Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Lena Desirée som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Vivi-Anni Margareta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Schulz, Sigbritt Anna Kristina som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotTarander, Stig Yngve som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklund, Anders Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammare, Anna Malin som är född 1965 och har titeln SuppleantHäger, David Lennart som är född 1985 och har titeln Suppleant.