Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag

Dalarnas län

Information

Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Rättvik som är den kommunen där Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag finns. I Rättvik så finns det många olika Aktiebolag och i Dalarnas län så finns det ännu fler Aktiebolag. Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ovanmyra Byv. 51, 795 96, Boda Kyrkby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0248-40217.

Rättvik arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler företag.

Idag är Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag har idag 556123-6265 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag

Bolaget skall utföra gräv- och schaktningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Jonas Gruvris Gräv Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gruvris, Jan-Erik som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Gruvris, Erik Jonas som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Gruvris, Britt Nansy som är född 1952 och har titeln Suppleant, Hagberg, Barbro Ulrika som är född 1965 och har titeln Revisor, Lind, Lars Thomas som är född 1958 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.