Dalhalla AB

Dalarnas län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Rättvik och Dalhalla AB är ett av dem. Dalarnas län är ett stort län där det finns många bolag där och Dalhalla AB är ett av dem. Statusen för Dalhalla AB är att Bolaget är aktivt.

Dalhalla AB är ett Aktiebolag och skapades 1996-05-15. Det finns flera olika bolag i Dalarnas län som är ett stort län. Rättvik där bolaget finns i jobbar för att bolag som Dalhalla AB ska trivas.

Dalhalla AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01. I Rättvik så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget anordnar och producerar programverksamhet i Dalhalla såsom opera-, balett-, konsert-, och teaterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan dessutom förvalta hela eller delar av Föreningen Dalhallas Vänners löpande verksamhet och anläggning.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Dalhalla AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 1997-01-01.

Idag är Dalhalla AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Rättvik.

Vill man komma i kontakt med Dalhalla AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0248-797950.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Borgert, Leif Åke -Hanser, Maud Evylina -Ivarson, Håkan Viktor Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig..

De som är på något sätt har med Dalhalla AB är Ivarson, Håkan Viktor som är född 1953 och har titeln Extern VD, Borgert, Leif Åke som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Engholm, Maria Helena som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsström, Per Gustaf som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanser, Maud Evylina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingebrethsen, Kjell Tore som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotSöderman, Per Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsling, Emil Ivar Mattias som är född 1973 och har titeln Revisor, Melin, Carl Göran som är född 1962 och har titeln RevisorBlumenberg, Leif Olov som är född 1950 och har titeln RevisorssuppleantLarsson, Liss Lars Åke som är född 1948 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Dalhalla AB har 556530-9886 som sitt organisationsnummer.