Energiråd Dalarna AB

Dalarnas län

Information

Energiråd Dalarna AB är ett av många verksamheter som finns i Rättvik. Det är nämligen den kommunen som Energiråd Dalarna AB finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Energiråd Dalarna AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2007-02-08.

Energiråd Dalarna AB som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 2000-11-20. Men sedan 2007-02-08 så har Energiråd Dalarna AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Riksv. 15, 795 32, Rättvik. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Energiråd Dalarna AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 023-488059.

Rättvik arbetar för att verksamheter som Energiråd Dalarna AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Energiråd Dalarna AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Dalarnas län.

Bolaget skall erbjuda energitjänster och energideklarationer och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Energiråd Dalarna AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Hans Per Erik -Helje, Per-Olov Eivin -Jonell, Märta Ann-Christin Firman tecknas av en av -Börjes, Anna Ulrika -Eriksson, Hans Per Erik -Helje, Per-Olov Eivin i förening med -Blomkvist, Kent Karl Herbert.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Energiråd Dalarna AB och det är följande personer, Blomkvist, Kent Karl Herbert som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Börjes, Anna Ulrika som är född 1972 och har titeln Extern firmatecknare, Helje, Per-Olov Eivin som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Hans Per Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonell, Märta Ann-Christin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Goop, Carl Anders som är född 1957 och har titeln Suppleant.Windahl, Olof Marcus som är född 1965 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Hvittfeldt, Per Anders som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Energiråd Dalarna AB är 556596-4045.