El Kontakten Skandinavien Aktiebolag

Dalarnas län

Information

El Kontakten Skandinavien Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Rättvik. Det är nämligen den kommunen som El Kontakten Skandinavien Aktiebolag finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

El Kontakten Skandinavien Aktiebolag som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 2000-10-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på El Kontakten Skandinavien Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-8152558.

Rättvik arbetar för att bolag som El Kontakten Skandinavien Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för El Kontakten Skandinavien Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Dalarnas län.

Bolaget skall bedriva import, marknadsföra, försälja, äga, för- valta, mäkleri-,auktionsverksamhet avseende varor i tillämpliga delar, tjänster huvudsakligen inom branscher avseende transport, handel med byggvaror, städ och fastighetssanering, el och tele- installationer, nya och antika bruksföremål, ävensom finasiering av affärsprojekt. Verksamheten avser ej från allmänheten inlånade medel somm sätts på räntebärande konton, ej heller sådan rörelse som avses i banklagen eller lagen om kreditmarknadsbolag. Bedriva produktion och distribution av spelfilmer och videofilmer, handel med och reparation av bilar och båtar samt förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för El Kontakten Skandinavien Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till El Kontakten Skandinavien Aktiebolag och det är följande personer, Andersen, Rudi Dan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nakkazi, Kizito Doreen som är född 1978 och har titeln Suppleant, Lindqvist, Kent Georg Watthier som är född 1949 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för El Kontakten Skandinavien Aktiebolag är 556598-5172.