Bra Hus från Hedlunds AB

Dalarnas län

Information

Bolaget skall tillverka och försälja monteringsfärdiga trähus samt vidareförädling av sågade trävaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bra Hus från Hedlunds AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Rättvik så är Bra Hus från Hedlunds AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Dalarnas län så finns det ännu fler.

Rättvik arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Rättvik och i Dalarnas län. Redan 2001-03-26 så skapades Bra Hus från Hedlunds AB och företaget är har F-skattsedel Bra Hus från Hedlunds AB har haft det sedan 2002-01-07.

Bra Hus från Hedlunds AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2002-01-07

556609-1996 är organisationsnummret för företaget som finns i Rättvik.

Just nu är Bra Hus från Hedlunds AB Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Dalarnas län

Vill ni komma i kontakt med Bra Hus från Hedlunds AB så går det att nå dem via telefon på 0258-31200 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Hedlund, Sommar Birgitta Christina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bra Hus från Hedlunds AB är Hedlund, Sommar Birgitta Christina som är född 1951 och har titeln Extern VD, Trogen, Jan Egon som är född 1967 och har titeln Extern vice VD, Redhe, Kjell Harry som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hedlund, Mats Reinhold som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Karl Herman Conny som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Johansson, Hans Erik Albert som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotSjödén, Jonas Patrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Eriksson, Lars-Erik som är född 1955 och har titeln Huvudansvarigrevisor.