WoodHouse of Siljan AB

Dalarnas län

Information

WoodHouse of Siljan AB är ett av många bolag som finns i Rättvik. Det är nämligen den kommunen som WoodHouse of Siljan AB finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

WoodHouse of Siljan AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2005-02-17.

WoodHouse of Siljan AB som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 2004-11-15. Men sedan 2005-02-17 så har WoodHouse of Siljan AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Torpv. 1, 795 32, Rättvik. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på WoodHouse of Siljan AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0247-14745.

Rättvik arbetar för att bolag som WoodHouse of Siljan AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för WoodHouse of Siljan AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Dalarnas län.

Bolaget skall sälja och förmedla konsulttjänster avseende bygg- branschen, sälja och förmedla timmerhus av svensk tillverkning samt förvärva och avyttra fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för WoodHouse of Siljan AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till WoodHouse of Siljan AB och det är följande personer, Mattisson, Eric Gunnar Peter som är född 1969 och har titeln VD, Mattisson, Eric Gunnar Peter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Gesar Anders Fredrik som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Sebö, Stefan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagberg, Barbro Ulrika som är född 1965 och har titeln Revisor, Lind, Lars Thomas som är född 1958 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för WoodHouse of Siljan AB är 556670-8276.