Rättviks kommun Kommunhus AB

Dalarnas län

Information

I Dalarnas län så finns Rättviks kommun Kommunhus AB. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Rättvik här finns det många olika Aktiebolag. Rättviks kommun Kommunhus AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Dalarnas län. Rättvik jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Dalarnas län gör att bolag trivs där.

Rättviks kommun Kommunhus AB är ej momsregistretat och har organisationsnummer 556692-0152.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0248-70116 alternativt besöka eller skicka post till Rättviks kommun Kommunhus AB på följande adress 795 80 Rättvik.

Rättviks kommun Kommunhus AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 2006-05-17.

I Rättviks kommun Kommunhus AB så sitter följande personer i styrelsen: , Jones, Jonny Ingvar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , , . , , Aldrin, Kjell Erik som är född 1937 och har titeln Suppleant . Dahlkvist, Birgitta Hillevi som är född 1956 och har titeln Suppleant . Eliz, Erik som är född 1934 och har titeln Suppleant . Hedberg, Rolf Ingemar Lennart som är född 1945 och har titeln Suppleant . Jonsson, Jonas Peter som är född 1972 och har titeln Suppleant . Junell, Yvonne Elisabet som är född 1958 och har titeln Suppleant . Svensson, Sture Olof Adrian som är född 1988 och har titeln Suppleant . . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska dels vara ägarbolag för kommunkoncernens innehav av större aktieposter dels direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och allmännyttiga bostäder dels bedriva produktion, distribution och handel med energi dels bedriva renhållningsverksamhet och dels handha vatten- och avloppsverksamhet. De kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna ska gälla i bolagets verksamhet. Detta gäller dock ej handel med energi.